MIASTO MONITOROWANE – personel, aspekty prawne i technika systemów CCTV

 • Top 1

  Konferencja "Miasto Monitorowane" to spotkanie użytkowników miejskich systemów CCTV z całej Polski i wspaniała okazja do wymiany doświadczeń

 • Top 4

  "Ta konferencja była jedyna w swoim rodzaju. Przede wszystkim z uwagi na, nieporuszaną aż tak szeroko gdzie indziej, tematykę miejskich systemów telewizji dozorowej (....) zawierała prawie wyłącznie treści merytoryczne"

   

  "Systemy Alarmowe"

 • Top 2

  Konferencja "Miasto Monitorowane" to najskuteczniejsze, najbardziej aktualne rozwiązania techniczne, organizacyjne i dotyczace pracy operatorów CCTV, z Polski i ze świata

 • Top 3

  Konferencja "Miasto Monitorowane" to najciekawsi polscy i zagraniczni prelegenci

 • Top 5

  Sponsor Główny IV edycji międzynarodowej konferencji "Miasto Monitorowane - personel, aspekty prawne i technika systemów CCTV"

   

  Bukowina Tatrzańska, 21-23 wrzesień 2016

 • Top 6

  Sponsor Główny IV edycji międzynarodowej konferencji "Miasto Monitorowane - personel, aspekty prawne i technika systemów CCTV"

   

  Bukowina Tatrzańska, 21-23 wrzesień 2016

Smaller Default Larger

Program

IV edycja Międzynarodowej Konferencji "MIASTO MONITOROWANE - personel, aspekty prawne i technika systemów CCTV" odbędzie się 21-23 września, w Ośrodku Wypoczynkowym "Stasinda" w Bukowinie Tatrzańskiej.

 

 

I dzień – 21 września (środa)

 

Przyjazd uczestników w godzinach popołudniowych

 

 

17.00 – 17.30 Otwarcie konferencji i prezentacja programu

 

 

17.30 – 19.30 I blok tematyczny "WYZWANIA DLA MIEJSKICH SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO"

 

Prezentacje:

 • „Rozmiar ma znaczenie – monitory w Centrum Nadzoru. Sposób prezentacji obrazów z kamer decyduje o skuteczności operatorów" – mgr Paweł Wittich, specjalista ds. personelu systemów CCTV, Akademia Monitoringu Wizyjnego

 

 • „Inwestycje dotyczące monitoringu wizyjnego w świetle ostatnich zmian w Prawie Zamówień Publicznych i Prawie Budowlanym"- Przemysław Pierzchała, projektant, specjalista ds. systemów CCTV, Akademia Monitoringu Wizyjnego

 

 

Dyskusja:

„Z jakimi wyzwaniami mierzą się współczesne miejskie systemy monitoringu wizyjnego?"

Prelegenci:

 • mgr Tomasz Pasieka - Kierownik Referatu ds Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta Częstochowy, Straż Miejska w Częstochowie
 • mgr inż. Krzysztof Rządkowski – Kierownik Referatu ds. Monitoringu Wizyjnego, Straż Miejska w Toruniu
 • Maciej Zawisz - Urząd Miasta w Zawierciu, Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego

 

Moderator: Przemysław Pierzchała, Akademia Monitoringu Wizyjnego

 

 

19.45 Kolacja

 

 

 

II dzień – 22 września (czwartek)

 

8.50 - 9.00 Rozpoczęcie II dnia konferencji, przypomnienie programu

 

 

9.00 – 11.30 II blok tematyczny „MIEJSKI MONITORING PRZY ZABEZPIECZENIU IMPREZ ZAGROŻONYCH ZAMACHAMI TERRORYSTYCZNYMI LUB WYBRYKAMI CHULIGAŃSKIMI"

 

Prezentacje:

 • „Współczesny terroryzm – wstęp do problematyki" - mgr Tomasz Pasieka, Kierownik Referatu ds Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta Częstochowy

 

 • „Zabezpieczenie wydarzeń i ważnych osób w przestrzeni miasta. Przeciwdziałanie aktom terroru" - podkom. Emil Świąder, specjalista Sztabu Policji, Komenda wojewódzka Policji w Katowicach

 

 • „Miejski system monitoringu wizyjnego podczas wizyty papieża i Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie – współpraca ze służbami, procedury działania, scenariusze zagrożeń" - mgr Tomasz Pasieka, Kierownik Referatu ds Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta Częstochowy

 

 

Dyskusja:

„Jak najskuteczniej wykorzystać monitoring w trakcie dużych, miejskich imprez?

 Prelegenci:

 • podkom. Emil Świąder, specjalista Sztabu Policji, Komenda wojewódzka Policji w Katowicachmgr
 • mgr Tomasz Pasieka - Kierownik Referatu ds Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta Częstochowy

 

 Moderator: Przemysław Pierzchała, Akademia Monitoringu Wizyjnego

 

 

11.30-12.00 Przerwa kawowa, poczęstunek

 

 

12.00-12.35 GOŚĆ SPECJALNY KONFERENCJI: „Dyneburg – dobre praktyki w monitoringu z Łotwy" - Włodzimierz Gudakowski, Komendant Policji Miejskiej w Dyneburgu

 

 

12.40-13.10 Prezentacja produktów i usług firm Bosch Security Systems Polska i Miraccord – Głównych Sponsorów konferencji

 

 

13.10-15.30 III blok tematyczny „NOWOŚCI TECHNICZNE W MIEJSKIM MONITORINGU / ALGORYTMY ANALIZY OBRAZU / SMART CITY"

 

Prezentacje:

 • „Algorytmy analizy obrazu i narzędzia smart city" - mgr inż. Michał Borzucki, Sales Business Development, Bosch Security Systems Polska

 

 • „Algorytmy analizy obrazu i narzędzia smart city" - mgr inż. Tomasz Gandor - programista, specjalista z zakresu algorytmiki i przetwarzania obrazów cyfrowych, Future Processing

 

 • „System analizy wizyjnej – wnioski z projektu badawczego „Opracowanie innowacyjnego systemu zaawansowanej analizy obrazu" w ramach programu POIG.01.04.00" – Przemysław Pierzchała, specjalista ds. systemów monitoringu wizyjnego, Akademia Monitoringu Wizyjnego

 

 

Dyskusja:

„Jak nowe technologie zmieniają monitoring? Możliwości wdrożenia algorytmów automatycznej analizy obrazu w miastach"

Prelegenci:

 • mgr inż. Michał Borzucki - Sales Business Development, Bosch Security Systems Polska
 • mgr inż. Szymon Janota - Business Unit Manager, Future Processing
 • Przemysław Pierzchała - projektant, wykonawca miejskich systemów CCTV, Akademia Monitoringu Wizyjnego

 

Moderator: Przemysław Pierzchała, Akademia Monitoringu Wizyjnego

 

 

15.30 Obiad

 

 

16.30 – 19.30 Atrakcje zaplanowane przez organizatorów

 

 

20.00 Uroczysta kolacja

 

 

 

III dzień – 23 września (piątek)

 

9.15 - 9.30 Rozpoczęcie III dnia konferencji

 

9.30-10.00 Prezentacja produktów i usług firmy Future Processing – Sponsora konferencji

 

 

10.00-12.40 IV blok tematyczny: „SKUTECZNY MIEJSKI SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO"

 

Prezentacje:

 • „Radom – skuteczne działanie i wysokie oceny Najwyższej Izby Kontroli" - mgr Rafał Czajkowski, Sekretarz Miasta Radomia, mgr Czesław Gąsiorowski, Kierownik Referatu Ochrony i Monitoringu Miasta Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu

   

 • "Grudziądz – skuteczna reakcja i wiele systemów połączonych w jeden" - inż. Rafał Cywiński, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, mgr Jan Przeczewski,  Komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu

 

 • "Jaworzno – monitoring jako element miejskiego systemu bezpieczeństwa „TARCZA" - mgr Alicja Witoszek, inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie

 

 

Dyskusja:
„Jaki jest przepis na skuteczny miejski system monitoringu wizyjnego?"

Prelegenci:

 • mgr Alicja Witoszek - inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 • inż. Rafał Cywiński - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
 • mgr Rafał Czajkowski - Sekretarz Miasta Radomia
 • mgr Czesław Gąsiorowski - Kierownik Referatu Ochrony i Monitoringu Miasta Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu
 • mgr Jan Przeczewski - Komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu

 

 Moderator: Tomasz Pasieka, Straż Miejska w Częstochowie

 

 

12.50 Zakończenie konferencji

 

 

13.00 Obiad

 

 

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmian w programie konferencji, wynikających z przyczyn losowych, niemożności przyjazdu zaproszonych prelegentów, itd.

 

Aktualności

Hidden menu